De weg naar de Junioren Kernploeg


Junioren
De Nederlandse Junioren Selectie Zweefvliegen is een groep mensen die voldoen aan de minimale kwalificatie eisen voor het deelnemen aan het WK Zweefvliegen voor Junioren. Het WK wordt elke twee jaar gehouden en is de ultieme wedstrijd voor jong zweefvliegend Nederland. Er wordt gevlogen in de standaardklasse en in de clubklasse. Per land kunnen maximaal 6 zweefvliegers deelnemen. Gedurende een aantal dagen is het de bedoeling zo snel mogelijk een vast of vrij parcours van 150 tot wel 600 kilometer af te leggen in een zo kort mogelijke tijd.

Junioren Selectie
Als je aan bepaalde eisen voldoet, maak je kans op een plaatsje bij de Junioren Selectie. Dit betekent nog niet dat je zeker bent van een plek voor het WK. Of je daadwerkelijk uitgezonden wordt, wordt bepaald aan de hand van je ervaring, resultaten en talent. De WK-Junioren wordt elk oneven jaar gehouden. Er wordt in de clubklasse en in de standaardklasse gevlogen. In de clubklasse vliegen zweefvliegtuigen van maximaal 15 meter spanwijdte, zonder welvingskleppen met een bepaalde maximale handicap. Het meenemen van extra ballast (water in de vleugels) is niet toegestaan. In de standaardklasse wordt zonder handicap gevlogen. Ook hier zijn welvingskleppen niet toegestaan en is de maximum spanwijdte 15 meter, het meenemen van extra ballast is echter wel toegestaan. In elke klasse kan een land twee vliegers inzetten. Per klasse kan ook een reservevlieger opgegeven worden die mee kan doen als er voldoende capaciteit blijkt te zijn. Er kunnen dus maximaal 4 + 2 vliegers per land worden uitgezonden. Vanaf 2007 zal het voor een land altijd mogelijk zijn met zes vliegers deel te nemen.

Ook voor de junioren selectie worden speciale trainingen georganiseerd. De trainingen worden verzorgd door de coaches met behulp van o.a. Kern Ploeg-vliegers en Junioren manager.

Als je je wilt plaatsen voor de Junioren Selectie, moet je minimaal aan de volgende twee criteria voldoen:

 1. Je bent jong genoeg.
  • In het kalendaarjaar waarin het eerstvolgende WK wordt gehouden, mag je niet 26 jaar of ouder zijn.

 2. Je hebt je gekwalificeerd voor de Nationale Kampioenschappen.
  • Een vlieger is gerechtigd aan de NK deel te nemen indien hij/zij minimaal voldoet aan een van de volgende eisen:

   • Tenminste 70% van de som van de dagmaxima van een Grote Wedstrijd in de afgelopen twee jaar met een minimum van 3 wedstrijddagen en tenminste 8 deelnemers.
   • Tenminste 50% van de som van de dagmaxima NK in de afgelopen twee jaar.
Wie er op dit moment behoren tot de Junioren Selectie kun je zien als je klikt op “De Junioren Selectie”

NB: Deze eisen zijn een kopie uit het Top Sport Beleids Plan. Hier kunnen geen rechten aan ontleent worden. Voor de laatste versie kun je het geldige TSBP downloaden van de KNVvL site. De eisen voor kwalificatie NK zijn ook te vinden in het geldige reglement van het NK.

Wat kunnen de Junioren verwachten?

 • Kans op WK deelname.
 • Vliegtechnische-, vliegtactische en mentale begeleiding door de ervaren (wedstrijd)vliegers en Senioren Kernploeg.
 • Theorie avonden (meestal in de winter).
 • Een aantal vliegdagen per jaar waar met begeleiding getraind wordt.
Het traject vanaf beginnende overlandvlieger:
 • VVO2
  • Binnen de verenigingen begeleiding en ondersteuning bij eerste overlandvluchten
 • SION (Stichting Initiatief Overlandvliegen Nederland)
  • Landelijk (regionaal) met ondersteuning van clubs.
  • Verdere kennismaking met overlandvliegen (niet wedstrijdvliegen) met als doel om de clubleden warm te maken en te houden voor het zweefvliegen. Tot circa 10 overlands.
 • TABOE (Training Aan Beginnende Overland Experts)
  • Landelijk met enige ondersteuning van de clubs.
  • Eerste insteek is vervolgopleiding wedstrijdvliegen gericht op groep tussen beginnend Juniorenwedstrijdvlieger (70%NJW) en NK kwalificatie. Dit initiatief is ook aantrekkelijk voor de niet wedstrijdvliegende ervaren overlandvlieger die zichzelf wil verbeteren.
 • JS (Junioren Selectie)
  • Landelijk
  • Begeleiding talentvolle jeugd wedstrijdvliegers die zich al geselecteerd hebben voor NK met als doel maximaal scoren op Junioren WK en voorbereiding op mogelijke lidmaatschap KP.
 • KP (Kern Ploeg)
  • Landelijk
  • Begeleiding KP-vliegers met als doel behalen van medailles bij EK en WK
Afhankelijk van het ervaringsniveau is TABOE het trainingstraject wat bij de meeste aspirant juninoren past. Als je interesse hebt aarzel dan ook niet de contactpersoon te mailen. Hoewel SION niet voor wedstrijdvliegers bedoeld is, kunnen onervaren aspirant junioren er natuurlijk wel hun voordeel mee doen.

Aspirant Junioren
Naast de Junioren Selectie bestaat er ook een groep Junioren die (nog) niet aan de minimale eisen voldoen om mee temogen doen aan een WK. Dit zijn de zogenaamde Aspirant Junioren. Alle juniorenvliegers die minimaal vijf overlands hebben en interesse hebben in het wedstrijdvliegen, kunnen zich inschrijven als Aspirant Junior. Je bent junior zolang het kalender jaar waarin je 26 wordt nog niet is begonnen. Als Aspirant Junior kun je meedoen aan trainingen en lezingen die speciaal zijn toegespitst om hun ervaringsniveau. Tevens wordt je op de hoogte gehouden van al het nieuws op het gebied van het wedstrijdvliegen voor junioren. Verder worden je ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden zodat zo snel mogelijk een goed overzicht verkregen wordt van eventuele nieuwe talenten. Om Aspirant Junior te worden kun je contact opnemen met junioren manager Martin van Ommen.