Stichting Zweefvliegevenementen Nederland


Jaarlijks worden er op de diverse zweefvliegwedstrijden jonge talentvolle zweefvliegers gescout. Afhankelijk van het resultaat worden deze vliegers gevraagd voor de Nationale Junioren Kernploeg Zweefvliegen, of voor de aspirant Junioren Kernploeg Zweefvliegen. Een junior zweefvlieger kan lid zijn van een junioren kernploeg tot en met het kalenderjaar dat hij of zij 25 jaren oud wordt. Lid zijn van een kernploeg brengt wel verplichtingen met zich mee. Buiten de nodige theorieavonden in de winter wordt ook van een junior verwacht dat hij minstens twee grote wedstrijden per jaar vliegt. Dat wil zeggen, wedstrijden van een week of langer. Aangezien junioren over het algemeen afhankelijk zijn van clubvliegtuigen zullen zij zich beperkt zien tot één wedstrijd per jaar. Een gemiddelde club zal niet snel een clubvliegtuig twee keer per jaar voor een langere periode ter beschikking stellen aan één lid.

Op dat moment kan de Stichting Zweefvliegevenementen Nederland uitkomst bieden.

logo-tulip99

Deze stichting heeft in 1999 het Tulip Tournament op zweefvliegveld Terlet georganiseerd, de eerste Wereld Kampioenschappen zweefvliegen voor junioren. Het batig saldo van dit evenement verdween niet op een bankrekening maar werd geïnvesteerd in een zweefvliegtuig. Een vliegtuig specifiek bedoelt voor de Junioren Kernploeg Zweefvliegen. Op deze manier hoopten zij de junioren wedstrijdvliegerij in Nederland te stimuleren en te ondersteunen. Door de inzet van het junioren vliegtuig zouden de junioren in staat zijn om in veel gevallen twee wedstrijden per jaar te vliegen.

YX1Het vliegtuig werd een ASW-19 met wedstrijdregistratie YX . Door de vele wedstrijden en trainingsvluchten die de YX de afgelopen jaren heeft gevlogen is ondertussen het bestaansrecht van de juniorenkist wel bewezen. Op de diverse grote internationale wedstrijden en junioren WK’s en EK’s van afgelopen jaren was de YX regelmatig aanwezig.

Omdat het vermogen van de stichting voor de aanschaf van de ASW-19 indertijd niet toereikend was, heeft de KNVvL door een renteloze lening de financiering rond gemaakt, en daarmee tevens haar steun aan het project gegeven. De junioren droegen hun steentje bij door het plegen van onderhoud. Om de drempel laag te houden is besloten dat de stichting bij de junioren voor het gebruik van de YX verder geen kosten in rekening in zou brengen.

Gedurende 10 jaar heeft de stichting financieel het hoofd boven water gehouden door de welwillende bijdragen van donateurs (Vrienden van Tulip), schenkingen en sponsors. Dit geld was echter nodig voor de exploitatie en broodnodige aanpassingen (transponder, flarm, chute e.d.) van de YX. Aan reservering voor groot onderhoud en aflossing van de lening van de KNVvL kwam men niet toe.

De YX was eigendom van, en werd beheerd door de stichting. Aan het begin van ieder seizoen stelde de stichting de YX ter beschikking. De juniorenmanager ging over de verdeling van de kist. De criteria voor de toewijzing van de YX waren vastgelegd in een aparte regeling. Uiteindelijk had iedere junior de YX ongeveer een maand onbeperkt ter beschikking. Een paar weken trainen, en dan de wedstrijd. De YX rouleerde zo ieder jaar vier keer.

Onze junioren waren en zijn goed, heel goed zelfs. Afgelopen jaren hebben we Nederlands, Europees en Wereld kampioenen gehad. Daarnaast nog enkele hoge klasseringen. Ook onder de huidige junioren zitten weer toekomstige kampioenen.

In het seizoen van 2012 werd duidelijk dat de YX ouder werd en veel vloog. De 3000 uur inspectie en overhaul kwamen dichterbij. Bovendien was de ASW19wl door nieuwe handicapregelgeving van het IGC niet meer zo interessant voor de topvliegers waar het tijdens de wedstrijden om seconden gaat. Uiteindelijk redenen voor het stichtingsbestuur om te besluiten de YX te verkopen. Na aflossing van de lening van de KNVvL, die daar nog steeds liep, zou er niet veel geld overblijven. Was dat het einde van project junioren zweefvliegtuig ?

Het potentieel onder onze junioren en de successen in het verleden vroegen er natuurlijk om door te gaan met het concept van de YX. In het najaar van 2012 kwam er door de zeer goede internationale resultaten van de junioren in het verleden een substantiële gecombineerde subsidie van NOC*NSF en CWS voor de periode tot eind 2017 vrij.

Al enkele jaren koesterde de stichting de wens om twee identieke zweefvliegtuigen voor de junioren beschikbaar te hebben. Meer wedstrijden vliegen, vaker trainen en zich bekwamen in teamvliegen.

Met de gelden die ter beschikking kwamen kon het stichting bestuur daadwerkelijk plannen voor de komende 5 jaar maken en uitvoeren.

De gehele exploitatie, eventuele technische aanpassingen en reservering voor waardevermindering was door de subsidie en inkomsten van de Vrienden van Tulip tot eind 2017 voor twee vliegtuigen gedekt. Met behulp van renteloze leningen voor 5 jaar van 11 particulieren konden we de gewenste twee Cirrussen aanschaffen. Onze sponsors Glider-Equipment en de Glider Pilot Shop zorgden ervoor dat de kisten op en top uitgerust werden.

In december 2012 werd daad bij woord gevoegd en is de eerste Cirrus PH-501 (ex. T5) aangekocht. Een aanhanger voor de PH-501 volgde in januari.

Een goede tweede Cirrus vinden bleek moeilijker dan gedacht, in het voorjaar van 2013 is dan ook besloten de YX nog even aan te houden.

Gelukkig bleek in de loop van het seizoen 2013 dat de Cirrus PH-1440 (2B) beschikbaar zou komen. Een week voor het begin van de Junioren WK in Lezsno werd de stichting eigenaar van deze Cirrus. Met deze Cirrus werd Tim Kuijpers in 2011 Wereld Kampioen bij de junioren. Een top Cirrus die in topconditie verkeerde.

De nieuwe wedstrijdnummers van onze twee Cirrussen zijn een apart verhaal. Uit de koker van een paar creatieve junioren die wel eens gezamenlijk een biertje drinken.

Schermafbeelding 2013-12-04 om 20.53.14De PH-501 – Au Schermafbeelding 2013-12-04 om 20.51.47De PH-1440 – 2B Ag

De PH-501 is de Au geworden, de Cirrus PH-1440 is de Ag geworden.

Een citaat van de junioren voor de verklaring van deze wedstrijdnummers.

Goud is een scheikundig element met symbool Au. Als je geen goud wint doet dat Au.
Zilver is een scheikundig element met symbool Ag. Als je brons wint in plaats van zilver zeg je hoogstens Ag.

Eind augustus 2013 was het dan uiteindelijk zover en is de YX verkocht. Het einde van een tijdperk met vele hoogtepunten lag definitief achter ons.

Schermafbeelding 2013-12-04 om 20.50.28YX verkocht: Enkele reis Duitsland

De verkoop van de YX was slechts een deel , maar wel belangrijk deel van het 2 Cirrussen plan.

Voor het begin van seizoen 2014 moest er nog wel het nodige werk aan vliegtuigen en aanhangers  verzet worden. De PH-1440 werd omgedoopt van 2B naar Ag. De  Ag moet ook een nieuw instrumentenpanel krijgen zodat het identiek aan dat van de Au werd. Daarnaast moest de oude YX aanhanger omgebouwd worden van voor een ASW19, naar voor een Cirrus.
Tel daarbij op het in algemeen optimale technische staat brengen van de twee Cirrussen  en twee aanhangers, en dat allemaal voor 1 maart 2014.
Al dit werk gebeurde natuurlijk door de junioren, maar ook door de nodige vrijwilligers die belangeloos hun steentje bijdroegen aan de junioren kisten.

De seizoenen 2014 en 2015 hebben de Cirrussen ieder jaar zo 150 uur per kist gevlogen. Deze twee jaar werd het hele concept verder geoptimaliseerd en natuurlijk werd er toegewerkt naar het voorlopig hoogtepunt van de Au en Ag. Deelname aan de Wereld Kampioenschappen voor junioren in Australië. Begin september 2015 zijn de Cirrussen verscheept naar Australië, hebben daar 6 weken getraind en WK gevlogen en zijn op het moment van dit schrijven (februari 2016) weer in een container onderweg naar Nederland.

Aan de twee Cirrussen met instrumentarium en aanhangers hangt een kostenplaatje wat je bij verkoop niet zomaar terug krijgt. Dat weten we, maar de twee kisten zijn dan ook stuk voor stuk geen doorsnee Cirrus meer. Dat is nu eenmaal een gegeven wat nodig is als je kampioen wilt worden.

Na 1 januari van ieder jaar als alle cijfers duidelijk zijn is het hele financiële plaatje van de stichting openbaar en opvraagbaar bij het bestuur. Niets geheim aan. Het enige wat verborgen blijft zijn de namen van de 11 zweefvliegers, de zogenaamde Mega Vrienden, die stuk voor stuk 3000 euro per persoon voor 5 jaar renteloos lenen aan de stichting om de Cirrussen te financieren.

Het rondkrijgen van het financiële plaatje om de Au en Ag in de lucht te krijgen en te houden is een aardige opgave.

Naast de Willem Dammers Stichting die de Au aanhanger voor een groot gedeelte gedoneerd heeft vermeld ik ook met alle plezier onze drie grote sponsors, Glider-Equipment, Glider Pilot Shop en het Service Center Terlet. Het is heel simpel, zonder deze vier hadden we maar één in plaats van twee Cirrussen.

De financiële basis van het twee Cirrussen plan ligt natuurlijk bij de subsidie van NOC*NSF en CWS voor de periode tot eind 2017.

Het plan is dat er tot eind 2017 niets van deze subsidie opgesoupeerd wordt. We willen de gehele subsidie gebruiken om eind 2017 één van de Cirrussen schuldenvrij in bezit te krijgen.

De uitdaging is om eind december 2017 niet één, maar beide Cirrussen geheel schuldenvrij in bezit te hebben. Eén van de manieren is om de inkomsten uit de Vrienden van Tulip te verhogen.

Een Vriend van Tulip is een donateur van de stichting. Door middel van een machtiging voor een automatische incasso ondersteund hij of zij jaarlijks de stichting met een bepaald bedrag. Deze incasso is ieder moment terug te draaien.

Naast waardering van de junioren krijgt een Vriend van Tulip in ieder geval minstens 4 x per jaar een nieuwsbrief. Het zogenaamde Tulip bulletin met al het nieuws over de junioren kisten en hun vliegers.

Vriend van Tulip worden is niet moeilijk. Mail naar vriendenvantulip@gmail.com je naam, woonplaats, bankrekeningnummer en het bedrag van donatie.

De penningmeester regelt de rest, simpeler kan het niet. Natuurlijk blijft het bedrag van je donatie onder ons.

Ik hoop dat je door je bijdrage het gevoel hebt dat je daadwerkelijk bijdraagt aan de prestaties van onze Nationale Junioren Selectie Zweefvliegen. De afgelopen WK heeft in ieder geval weer bewezen dat onze junioren goed zijn.

Op naar de volgende WK in 2017 en bij voorbaat hartelijk bedankt voor je steun.

Met vriendelijke groet,

Nico Koster
Voorzitter Stichting Zweefvliegevenementen Nederland